Les 2

 

Verkeersborden, verkeerstekens, aanwijzingen

De algemene regel in Nederland is dat je verplicht bent

alle verkeerstekens op te volgen.

Verkeerstekens zijn verkeersborden, verkeerslichten

en verkeerstekens op het wegdek. De verkeerstekens

kunnen zowel een ge- als verbod betekenen.

Aanwijzingen

volgorde van belangrijkheid

Verkeersregels gelden overal behalve wanneer er met borden,

tekens, verkeerslichten of aanwijzingen van de daartoe

bevoegde ambtenaren wordt aangegeven dat het verkeer

zich anders moet gedragen.

De volgorde van deze bijkomende factoren is als volgt:

allereerst gaan de borden en de tekens voor de verkeersregels.

Verkeerslichten gaan weer voor borden en tekens die de

voorrang regelen.Tot slot gaan de bevoegde ambtenaren

(bijv. politieagenten) weer voor de verkeerslichten.

bevoegde ambtenaren

De mensen die bevoegd zijn om jou te laten

leiden in het verkeer zijn:

- verkeersbrigadiers
(mensen die bijvoorbeeld

kinderen helpen met oversteken)

- begeleider railvoertuig

- politie, marechaussee en douane


Verkeersborden

werkingsgebieden

De meeste verkeersborden gelden voor de hele breedte

van de weg waar zij staan met uitzondering van de

parkeerborden. Deze borden gelden alleen voor de kant van

de weg waar zij geplaatst zijn. Wel kan boven dit soort borden

een onderbord hangen waarop staat dat ze bijvoorbeeld gelden

voor een gehele zone. In dat geval is dat bord voor de gehele

zone geldig.

onderborden

Onderborden zijn borden die onder verkeersborden kunnen

hangen. Deze kunnen aangeven wanneer en voor wie

het betreffende bord geldt of juist wanneer hij niet geldt.

De symbolen op de onderborden hebben exact dezelfde

betekenis als de symbolen uit het verkeersbordenregister.

Wanneer er een symbool van een vrachtauto op het bord staat

is het juist van toepassing op de vrachtauto`s tenzij er een

woord "uitgezonderd" bij staat.

In dat geval is het juist niet voor de vrachtauto`s neergezet.

soorten borden

De groepen verkeersborden zijn te vinden onder

  "verkeersborden".

Verkeerstekens op de wegdek

doorgetrokken streep

Er zijn een aantal regels voor doorgetrokken streep.

doorgetrokken streep bevinden.

- Je mag niet links over een doorgetrokken streep rijden.

Je mag je ook niet links een

(dit is alleen wanneer de doorgetrokken streep zich bevindt

tussen rijstroken of paden met verkeer wat uit beide richtingen

kan komen;

- Je mag niet rechts of links over een doorgetrokken streep

heen wanneer de doorgetrokken streep ligt tussen rijstroken

of paden voor verkeer wat in 1 richting rijdt;

- Als aan de kant waar jij je bevindt naast de doorgetrokken

een streep een onderbroken streep ligt, mag je over de

doorgetrokken streep rijden.

zebrapad

Voetgangers en bestuurders van een invalidenvoertuig die willen

oversteken op een zebrapad, of aangeven dat ze dit van plan

zijn, altijd voor laten gaan.

verdrijvingsvlakken

Je mag je niet op verdrijvingvlakken bevinden.

Hierop moet je goed letten wanneer je bijvoorbeeld gaat

voorsorteren, wanneer je inhaalt of wanneer je te vroeg

wilt invoegen.

Verdrijvingsvlakken kan je herkennen aan delen van

de rijbaanwaarop schuine witte strepen zijn aangebracht.

In de meeste gevallen liggen verdrijvingsvlakken er om het

aantal rijstroken te verminderen.

stopstreep

Je moet altijd voor de stopstreep stoppen.

voorsorteerstrok 

Je moet op een kruispunt de voorsorteerstrook volgen in de

richting waar je naar toe wilt. Deze strook moet je tijdig kiezen

om ongelukken te voorkomen. Wanneer je pas op het laatste

moment er achter komt dat je toch naar links moet in plaats

van rechts mag je niet meer van strook wisselen, ook niet

wanneer je dan over een onderbroken streep rijdt.

busbanen en busstroken

Busbanen en busstroken mogen alleen bereden worden door

bestuurders van lijnbussen.Soms mogen hier ook taxi`s op

rijden wanneer hiervoor een ontheffing is verleend.

haaientanden

Wanneer je een kruispunt nadert met haaientanden op jouw

weggedeelte, moet je alle bestuurders op de kruisende weg

voorrang verlenen. Dit moet ook wanneer haaientanden niet

gecombineerd zijn met hetvoorrangsbord B6. 

 

 

 

 

 


© 2023 Verkeersschool Velp

Sacrome.nl