Les 3

 

Verkeerslichten

Op deze afdeling staat alle theorie wat betrekking heeft

op verkeerslichten.

Verkeerslichten en kruispunten

driekleurige verkeerslichten

Om het verkeer vlot en veilig over kruispunten te laten

rijden, worden er vaak verkeerslichten geplaatst.

Groen licht betekent doorrijden en rood licht

betekent stoppen. Oranje licht is wat gecompliceerder.

Het rode licht volgt snel wanneer dit licht gaat branden.

De tijd tussen oranje en rood licht hangt af van de

maximumsnelheid op de weg waar de verkeerslichten staan.

Wanneer de maximumsnelheid ter plekke 50 km/u is,

duurt de "omspringtijd" ongeveer 3 seconden.

Op een 70 km/u weg duurt het ongeveer 4 seconden.

Oranje licht betekent dus eigenlijk "stoppen".

Wanneer je het oranje licht al heel dicht bent genaderd

en het niet meer mogelijk is op tijd te stoppen, mag je

doorrijden. Ook wanneer je te hard het verkeerslicht

nadert mag je doorrijden. Verder moet er rekening gehouden

worden met het weer (nat of droog wegdek) en je belading

wanneer je oranje licht nadert. Je moet zelf een inschatting

maken of hetverstandig is om door te rijden of om te stoppen.

Wanneer er in het verkeerslicht geen pijl is aan gebracht geldt

het verkeerslicht voor alle bestuurders die het van voren

benaderen. Je kan dan echter wel, wanneer je links-

of rechtsaf wilt slaan, tegemoetkomend of achteropkomend

rechtdoorgaand verkeer tegenkomen.

verkeerslicht met pijl

In het verkeerslicht kan ook een pijl worden aangebracht.

Wanneer dit het geval is, geldt het verkeerslicht alleen

voor dat verkeer wat de richting van de pijl aanhoudt.

Wanneer zòn verkeerslicht op groen springt, hoef je geen

verkeer te verwachtenvan de tegenovergestelde richting.

Voor hen staat het verkeerslicht op rood.

buiten werking

Wanneer een verkeerslicht buiten werking is,

is voorzichtigheid geboden. Je herkent zòn verkeerslicht

aan een knipperend oranje licht. Op dat moment is de

voorrangsregeling zoals aangegeven met verkeersborden

van toepassing.

rechtsaf bij rood

Verkeerslichten kunnen onderborden hebben waarop staat

dat rood licht voor bepaalde bestuurders niet geldt zoals

bijvoorbeeld "rechtsaf vrij voor fietsers". In dit geval moeten

fietsers wel het kruisende verkeer voor laten gaan maar

voorzichtigheid is toch geboden aangezien jij het onderbord

meestal niet kan zien.

Overige verkeerslichten

tweekleurige verkeerslichten

Dit soort verkeerslichten worden veelal gebruikt bij

spoorwegovergangen om te voorkomen dat bij de file

de overweg wordt geblokkeerd en hebben de kleuren rood

en oranje. Verder zijn deze lichten te vinden bij bruggen,

als overgangssignaal, omdat dat bij de bruglichten ontbreekt.

Ook kan je het tegenkomen bij zebrapaden. De betekenis van

de twee kleuren is hetzelfde als bij driekleurige verkeerslichten.

overweglichten

Bij overwegen betekent rood knipperlicht stoppen en wit

knipperlicht doorrijden.

bruglichten

Bij bruggen betekent rood licht of rood knipperlicht: stoppen.

Meestal wordtdit licht in combinatie met een tweekleurig

verkeerslicht geplaatst.

rijstrooksignalering

Boven een rijstrook kunnen matrixborden hangen waar

symbolen op kunnen staan.

Ze betekenen het volgende:

* maximumsnelheid: op de rijstrook mag je niet harder

rijden dan de aangegeven maximumsnelheid;

* groene pijl: op de rijstrook mag worden gereden;

* rood kruis: op de rijstrook mag je niet rijden;

* witte pijl: voorwaarschuwing rood kruis;

* afbeelding bus: op de rijstrook mogen alleen bestuurders

van lijnbussen rijden;

* verkeersbord F9: alle eerder aangegeven verboden worden

opgeheven.

geel knipperlicht

Je nadert een gevaarlijk punt wat je voorzichtig moet naderen.

Meestal is dit licht geplaatst in combinatie met een bord wat

de aard van het probleem aangeeft. Ook kan met een pijl

aangegeven worden dat je extra voorzichtig moet zijn in de

richting waar de pijl naar toe staat.


tram en buslichten

Deze lichten gelden alleen voor tram- en lijnbusbestuurders.

Vaak zijn er ook gewone verkeerslichten op dit soort punten

aangebracht die voor jou bestemd zijn.

 


© 2023 Verkeersschool Velp

Sacrome.nl