Les 4

 

Het gebruik van de rijbaan

Plaats op de weg


rechts houden

Het is verplicht om zoveel mogelijk rechts te houden

zowel op de eenbaans wegen als op wegen met meerdere

rijstroken. Het is echter niet verplicht te zigzaggen wanneer

je voertuigen op de weghelft staan waar jij je bevindt.

Bromfiets op de rijbaan

Sinds het jaar 2000 is het bromfietsers verplicht binnen de

bebouwde kom op de rijbaan te rijden in plaats van op het

fietspad.

Houd hier als autobestuurder rekening mee!


gescheiden rijbanen

Rijbanen kunnen door een middenberm gescheiden worden.

In dat geval wordt veelal door borden aangegeven welke rijbaan

je moet volgen. Meestal is er bij een brede middenberm een

verbod om een van de rijbanen in te rijden. In dat geval moet je

voor de andere rijbaan kiezen. Wanneer er geen borden staan,

wordt je geacht zoveel mogelijk rechts aan te houden en dus de

rechterrijbaan te nemen.Wanneer een weg uit drie of meer

rijbanen bestaat dan is het veilig de langzame bestuurders

het meest rechts te laten rijden. Dit is meestal dan een

ventweg die door alle bestuurders bereden mag worden.

De middelste baanis meestal verboden voor de

langzame bestuurders middels het bord C9.

fietsstroken

Op een fietsstrook met doorgetrokken lijn mag je als

autobestuurder niet rijden. Je mag alleen op een

fietsstrook rijden wanneer er een onderbroken

lijn is aangebracht. Je mag alleen dan niet fietsers,

snorfietsers, bromfietsers of bestuurders van

invalidenvoertuigen hinderen.


obstakels

Wanneer er een obstakel op jouw rijbaan staat

(bijvoorbeeld een geparkeerde auto)

en er komt tegemoetkomend verkeer,

dan moet je het tegemoetkomend verkeer voor

laten gaan alvorens zelf te gaan rijden.

Tenzij de rijbaan breed genoeg is en je kan zelf

normaal doorrijden.


rijbaanversmalling

Bij een rijbaanversmalling zijn er meestal borden (F5-F6)

geplaatst die het verkeer in goede banen leidt. Deze borden

gelden alleen voor bestuurders. Voetgangers die je tegemoet

komen lopen, moet je altijd voor laten gaan.

zebrapad

Voetgangers en bestuurders van invalidenvoertuigen moet je

voor laten gaan wanneer zij oversteken op een zebrapad of

aangeven dat ze willen oversteken.

wegrijden van een lijnbus

Binnen de bebouwde kom moet je bussen (lijnbussen en

touringcars) die weg willen rijden van een bushalte

altijd voorrang verlenen. Belangrijk daarbij is dat ze

dat aan moeten geven met hun richtingaanwijzers en dat

het om een officiele bushalte gaat.

Buiten de bebouwde kom geldt deze regel niet!

geslotenverklaring

Als bord C6 is geplaatst is er een verbod tot inrijden van alle

voertuigen op meer dan twee wielen. Je mag dan ook niet van

de weg gebruik maken. Borden waar geen auto op staat zeggen

dat er geen ander verkeer de straat in mag rijden of juist wel

mag inrijden. Naast dit soort borden bestaan er ook borden die

aangeven dat voertuigen met een bepaalde lengte, breedte of

gewicht een straat niet mogen inrijden. Het gaat hier dan

meestal om een weg waar bijvoorbeeld een lage brug staat.

in- en uitstappende passagiers

Mensen die uit een tram of bus op de rijbaan uitstappen moet je

voorrang verlenen. Dit hoeft echter niet wanneer er een

vluchtheuvel is aangebracht waar de tram- en buspassagiers uit

kunnen stappen.

bestemmingsverkeer

Witte borden met een rode rand geven meestal aan dat je

ergens niet in mag rijden. Het onderbord geeft dan meestal

wat meer specifieke informatie. Wanneer bord C1 is geplaatst

wil dat zeggen dat er geen verkeer die weg in mag in beide

richtingen. Soms geeft een onderbord wat meer specifieke

 informatie.

vluchtheuvels

Vluchtheuvels zijn altijd voorzien van richtingsborden die

aangeven welke rijbanen je mag berijden.

eenrichtingsweg

Een eenrichtingsweg mag maar vanaf 1 kant ingereden worden.

De meeste eenrichtingsborden gelden niet voor fietsers en

bromfietsers, kijk hiervoor in de auto dus voor uit.

In een eenrichtingsweg mag je (behalve om te parkeren)

niet achteruit rijden. Tevens geldt er een keerverbod.

Aan de borden (C2 en C3) kan je zien of je te maken hebt met

een eenrichtingsweg. Wanneer je het rode bord voor een weg

ziet staan mag je er niet inrijden. Bij het blauwe bord mag je de

weg wel inrijden en heb je te maken met een eenrichtingsweg.


© 2023 Verkeersschool Velp

Sacrome.nl