Les 5

 

Alles over de snelheid

Deze afdeling is gewijd aan snelheid. Wat is snelheid?

Wanneer je je gewoon aan de maxima houdt die in Nederland

gelden, weet je dat je nooit te snel rijdt. Waar je altijd rekening

mee moet houden, is een goed naderingssnelheid.

Je moet altijd op tijd kunnen stoppen wanneer je een obstakel

nadert. Als je binnen 15 meter wilt stoppen moet je niet harder

rijden dan 25 km/u.  Wanneer je 50 km/u rijdt, heb je al snel

ongeveer 50 meter nodig om te stoppen en bij 120 km/u is de

stopafstand zòn 180 meter. Bij een noodstop zal de minimale

remweg onder ideale weeromstandigheden ongeveer 80 meter

zijn bij 120 km/u. Houd hier altijd rekening mee!

Naast de slechte weeromstandigheden moet je ook rekening

mee houden met: je conditie, slechte wegdek en bandenprofiel.

Tot slot is er een veilige volgafstand ten opzichte van andere

auto`s. Je moet nooit te dicht op je voorganger gaan rijden.

Een goede regel in Nederland is de zogenamde

"twee-seconden-regel".

De regel houdt in dat je ongeveertwee seconden bent

verwijderd van de auto voor je. Dit kan je zelf bepalen door

een punt te nemen en te kijken wanneer de auto voor je

langs dat punt rijdt.Vervolgens moet je twee seconden later

langs dat punt rijden. Wanneer dat het geval is, heb je een

veilige afstand.

Adviessnelheden

niet veel tijdwinst

Alleen wanneer je langere tijd in de auto zal je tijdwinst hebben.

Je kan dan namelijk voor een langere periode een hogere

snelheid aanhouden.

Voor de kleine afstanden heeft hard rijden geen zin.

Hard rijden heeft dan meestal alleen een hogere benzineverbruik

tot gevolg wat slecht is voor het milieu en voor

de portemonnee.

gewenning die misleidend is

Het is heel vreemd om van buiten de bebouwde kom

de bebouwde kom binnen te rijden.

De maximumsnelheid van 50 km/u voelt dan heel raar

aan en lijkt heel langzaam.

Advies is dan ook om direct op je snelheidsmeter te kijken

wanneer jede bebouwde kom inrijdt.


variabele snelheden

Meestal zijn de adviessnelheden variabel om het verkeer

goed te laten doorstromen.Wanneer je je aan de plaatselijk

gegeven adviesnelheden houdt, ben je meestal het snelst op

de plaats van bestemming door bijvoorbeeld groene golven

bij verkeerslichten.


tijdig naar rechts gaan

Wanneer je op de linkerrijstrook rijdt en er is rechts plaats

voor jou om dezelfde snelheid aan te houden, ga dan altijd

naar rechts.Tevens moet je het verkeer goed laten doorstromen

dus ga nooit te langzaam rijden op de linkerrijstrook.


mist: verdubbel je afstand, halveer je snelheid

Mist is heel listig. Om ongevallen bij mist te voorkomen moet

je altijd je afstand verdubbelen en je snelheid halveren.

Meestalis er bij mist wel een maximumsnelheid aangegeven

bij matrixborden boven de weg maar deze zijn meestal nog te

hoog. Probeer zelf een goede inschatting te maken van de

situatie die je tegenkomt.

Maximumsnelheden

Er zijn in Nederland drie maximumsnelheden. Deze zijn

afhankelijk van de plaats waar je rijdt. Op autowegen is de

maximumsnelheid 100 km/u, op autosnelwegen 120 km/u en

op alle andere wegen buiten de bebouwde kom is het 80 km/u.

Deze snelheden zijn algemeen en kunnen door borden worden

tegengesproken. Wanneer er borden zijn geplaatst, is de

snelheid aangegeven op de borden de daar geldende

maximumsnelheid.

maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom mag niet harder rijden dan 50 km/u.

Natuurlijk is ook dit een algemene regel,dus wanneer er borden

staan,mag of moet je deze snelheid aanhouden.

Deze snelheiden variëren van 30 km/u tot 70 km/u.

maximumsnelheid met aanhangwagen

Wanneer je met een caravan of aanhangwagen rijdt mag je

buiten de bebouwde kom niet harder dan 80 km/u.

maximumsnelheid brommobielen

Brommobielen mogen nergens harder rijden dan
45 km/u.


snelheid aanpassen

Je moet altijd zorgen dat het verkeer goed kan doorstromen.

Natuurlijk mag je nooit harder rijden dan de aangegeven

maximumsnelheid.

Toch moet je oppassen op plaatsen waar bijvoorbeeld

kinderen spelen. Hier moet je je snelheid aanpassen.


© 2023 Verkeersschool Velp

Sacrome.nl