Les 6

 

De in- en uitritten, erven

Op deze afdeling alle theorie met betrekking

tot in- en uitritten en erven.

Erven

stapvoets rijden

Een erf herken je altijd aan de borden die hiernaast staan.

De weg is openbaar maar er gelden een aantal speciale regels.

Zo moet je bijvoorbeeld altijd stapvoets rijden

(ongeveer 15 km/u).

Deze regel is er omdat er vaak kinderen op de weg spelen

op een erf en er auto`s geparkeerd kunnen staan.

rechts heeft voorrang

Alle bestuurders hebben van rechts voorrang op een erf.

Houdt hier rekening mee als bestuurder van een auto.

parkeren

Op een erf mag je alleen op eigen terrein parkeren

(bijvoorbeeld een carport) of binnen de daartoe

bestemde vakken waar een "P" in staat.

uitrit van een erf

Vaak is de uitrit van een erf een gewone uitrit.

Dit kan je zien aan het verlaagde trottoir wat wel

of niet is aangelegd.

Je moet dan iedere weggebruiker inclusief

de voetgangers voor laten gaan of ze nou

van links of van rechts komen.

Wanneer een uitrit van een erf meer dan 20 meter

verwijderd ligt van een kruispunt, gelden de normale

voorrangsregels.

In- en uitriten

inrijden van een links gelegen uitrit

Wanneer je binnen de bebouwde kom linksaf

een inrit in wilt rijden, moet je voorsorteren aan de wegas.

Alvorens je naar links gaat moet je al het tegemoetkomend

verkeer voor laten gaan wat rechtdoor rijdt.

Buiten de bebouwde kom is het ook wel toegestaan

maar minder veilig. Als het niet kan gezien het drukke verkeer

is het advies om door te rijden rechtsaf te slaan waar het kan

en de andere kant op te rijden. Zo kan je vervolgens rechtsaf

de weg in die je in wilde rijden.

inrijden van een rechts gelegen uitrit

Wanneer je een inrit in wilt rijden naar rechts is het

verstandig om het ver van tevoren aan het achteropkomend

verkeer aan te geven middels het knipperlicht.

Reduceer je snelheid tot stapvoets totdat je rechtsaf

de inrit inrijdt.

verlaagde trottoirband

In- en uitritten zijn meestal te herkennen aan een verlaagd

trottoir dat grenst aan een kruisende weg en overgestoken

moet worden wanneer je er in- of uitrijdt.

Wegen van een parkeerplaats zonder een verlaagde

trottoirband behoren niet tot de uitritten.

Je moet bij het verlaten van een uitrit alle weggebruikers

inclusief voetgangers voor laten gaan.


© 2023 Verkeersschool Velp

Sacrome.nl